Nytorv Lægeklinik
Priser
Kørekortattest
Kørekortattest m. diabetesattest
Attest vedr. rejseforsikring
Attest, eksamensfravær
Attest, fritagelse for idræt

Frihåndsattest, uarbejdsdygtighed
Mulighedserklæring

Øvrige frihåndsattester mv. betales efter tidsforbrug dog min kr. 400,00

Forsikringsattester uden fast pris faktureres med en timetakst på kr. 1.600 + moms. Der faktureres pr. påbegyndt kvarter.

Diverse:
Ekspedition og porto

Attester:
kr. 400,00
kr. 500,00
kr. 400,00
kr. 300,00
kr. 400,00

kr. 500,00
kr. 500,00


kr.  50,00